Framsida
Blixtaktion

Karlskrona kommun bör begränsa användningen av fyrverkerier

Varje år skräms och skadas både djur och människor av fyrverkerier. Hundar, katter och andra familjedjur skräms ibland så illa att de aldrig återhämtar sig. Vilda djur kan chockas, fly i panik eller gömma sig i dödsångest.

Karlskrona kommun har ersatt den kommunala fyrverkerishowen med en pyromusikal. Men fortfarande skjuter privatpersoner fyrverkerier flera dagar både innan och efter själva nyårsnatten. Detta sker i stor utsträckning, trots att det krävs polistillstånd för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område enligt kommunens ordningsföreskrifter.   

En opinionsundersökning från Novus (2018) visar att det folkliga stödet för att begränsa fyrverkerier är starkt. Drygt nio av tio svenskar tror att fyrverkerier påverkar djur negativt och sju av tio anser att det bör finnas ett förbud mot fyrverkerier eftersom de kan skrämma och skada djur.

Kommunen kan inte ändra nationell lagstiftning, men det finns flera exempel på hur andra kommuner begränsat det utdragna lidandet för djuren genom att kräva polistillstånd för användningen av fyrverkerier förutom just runt själva tolvslaget på nyårsnatten.

Med anledning av ovanstående yrkar Djurens Rätt Karlskrona att kommunfullmäktige beslutar

  • att Karlskrona kommun ska begränsa tiden för när fyrverkerier får användas utan polistillstånd till mellan klockan 23:00 på nyårsafton och klockan 00:30 på nyårsdagen.

  • att Karlskrona kommun går ut med information till kommunens invånare om fyrverkeriers konsekvenser och vikten av att ha tillstånd för att använda pyrotekniska varor och att göra det ansvarsfullt. 

  • att Karlskrona kommun ändrar de lokala ordningsföreskrifterna till att tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor krävs överallt inom kommunens gränser, inte bara inom detaljplanelagt område.

Detta har lämnats in till kommunen i form av ett medborgarförslag av Djurens Rätt Karlskrona. Skriv under och dela vidare för att Karlskrona kommun ska begränsa det privata användandet av fyrverkerier!