Blixtaktion

No Animal Left Behind

Under 2021 har vi en unik chans att få EU-kommissionen att besluta om att göra en översyn av all djurskyddslagstiftning på EU-nivå om djurhållning i livsmedelsindustrin.

Lagstiftningen måste leda till mer än att djur ska skyddas mot lidande, det räcker inte. Den måste också säkerställa att djurens hälsa och välfärd främjas, att djuren får uppleva positiva känslor och må bra.

Bakgrunden är att EU-kommissionen under år 2020 publicerade strategiplanen Farm to Fork, en del av paketet the European Green Deal. Farm to Fork innehåller skrivningar om att kommissionen ska uppdatera djurskyddslagstiftningen på EU-nivå.

Du kan göra skillnad

Hjälp oss och djuren genom att skriva under uppropet. Vi behöver 500 0000 namn som stödjer våra krav för en bättre djurskyddslagstiftning!

Europas djurskyddslagstiftning har införts steg för steg under de senaste 40 åren, men på många sätt finns det stora luckor i lagstiftningen och efterlevnaden av den, vilket gör att miljarder djur utsätts för stort lidande. Det behövs en fullständig översyn och revidering, våra krav för bättre djurvälfärd måste tas hänsyn till. För varje djur - No Animal Left Behind.