Framsida
Blixtaktion

Sluta gasa grisarna!

Inför slakt gasas grisar med koldioxidgas som ger upphov till enormt lidande. Gasen gör att de får svårt att andas vilket gör att de kämpar för sina liv för att ta sig ut. Skriv under idag för ett stopp på den plågsamma koldioxidbedövningen!

I Sverige dödas omkring 2,5 miljoner grisar varje år. De allra flesta av dem bedövas med koldioxidgas. Grisarna förs då in i en hisskorg som sänks ned i ett schakt med koldioxidgas för att de ska förlora medvetandet. Gasen gör ont och det blir svårt att andas vilket gör att grisarna kippar efter luft och försöker fly. Det kan ta uppemot en och en halv minut av rädsla och ångest i gasen innan de förlorar medvetandet. 

Redan 2004 konstaterade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att koldioxidbedövningen har allvarliga nackdelar ur ett djurskyddsperspektiv. Ännu har inget hänt. I ett nytt yttrande från maj 2020 bekräftar EFSA igen att koldioxidbedövning av grisar vid slakt innebär ett allvarligt djurskyddsproblem och måste ersättas av andra metoder.

Vi behöver ett slutdatum för när koldioxidbedövningen inte får användas längre och resurser måste avsättas till forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder. Skriv under uppropet för att uppmana ansvarig minister att ta ställning mot koldioxidbedövningen!