Blixtaktion

Förbjud vilda djur på cirkus i EU

Cirkus är kul – men inte för djuren. I Sverige finns det restriktioner kring vilka djur som inte får användas på cirkus, men fortfarande saknas ett heltäckande förbud inom Sverige och resten av EU. Nu kräver Djurens Rätt och övriga organisationer i Eurogroup for Animals ett förbud mot vilda djur på cirkus inom EU!

I Sverige finns restriktioner kring vilka djur som inte får användas på cirkus. Det är bland annat inte tillåtet att ha apor, elefanter eller giraffer på svensk cirkus. Men lagstiftningen inom EU ser väldigt olika ut från land till land. I EU har 23 länder redan lagstiftning som i olika omfattning förbjuder användning av djur på cirkus. Däremot har till exempel Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien inte infört något förbud alls och i Tjeckien, Finland och Ungern har länderna endast begränsat användandet av vissa vilda djurarter på cirkus. 

En ny opinionsundersökning visar att 68 procent av européerna vill se ett förbud mot vilda djur på cirkus. Nu går Djurens Rätt och Eurogroup for Animals ihop i en EU-gemensam kampanj: Stop Circus Suffering!