Framsida
Blixtaktion

Stoppa bläckfiskfabriker!

Världens första kommersiella bläckfiskfabrik är på väg att öppna på Gran Canaria i Spanien. Bläckfiskar är kännande varelser som skulle utsättas för stort lidande i fångenskap. Hjälp oss att få igenom ett förbud mot bläckfiskfabriker i hela EU genom att skriva under namninsamlingen!

Bläckfiskuppfödning involverar uppfödning av bläckfiskar i fångenskap för kommersiell försäljning av deras kött. Bläckfiskfabriken på Gran Canaria skulle vara den första i sitt slag och leda till att en miljon bläckfiskar dödas för mat varje år. Planer på fabriker planeras även på fler platser i världen. 

Bläckfiskar är fantastiska blötdjur med karismatiska och nyfikna personligheter, komplexa beteenden och behov och har även visat sig vara mycket intelligenta. De är också ensamlevande och ett liv i fångenskap med andra bläckfiskar kan leda till aggression och kannibalism. Bläckfiskar är kännande varelser och denna industri skulle leda till ett enormt lidande.

Vi behöver agera nu för att stoppa denna nya, oetiska och miljöförstörande industri innan den etableras. Djurens Rätt uppmanar därför svenska makthavare och EU-kommissionen att förbjuda uppfödning av bläckfiskar i hela EU för att stoppa det stora lidandet denna industri skulle medföra.

Skriv under namninsamlingen för att stoppa bläckfiskfabriker!