Framsida
Blixtaktion

Svensk fågel: Ta ert ansvar för kycklingarna!

Djurens Rätt har vid upprepade tillfällen lyft fram att situationen för de kycklingar som föds upp och slaktas i Sverige är under all kritik - men ännu har inga åtgärder tagits av branschorganisationen Svensk fågel.

Över 100 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år men hur ofta ser du en kyckling? Kycklingarna i Sverige hålls inomhus i grupper på tiotusentals individer. De slaktas redan efter 35 dagar i livet, då har många av djuren fått problem med benen till följd av den snabba tillväxten. Med Djurens Rätts kycklingkampanj visar vi hur livet i kycklingindustrin ser ut.

Från början verkar det inte så trångt, de första dagarna när kycklingarna är små gula dunbollar. Men ju större de blir desto påtagligare blir trängseln och graden av industrialisering. Och ljudnivån i ett stall med tusentals kycklingar är öronbedövande. Efter bara 35 dagar har kycklingarna gått från att väga 40 gram till att nå slaktvikten på 2000 gram och de är redo att hamna på tallriken.

I filmerna kan vi se välkända problem som benskador, diarré, trängsel och brist på tillgång till strö. Men även hur sjuka och skadade, eller till och med döda djur, ligger kvarlämnade på marken bland de andra. 

Skriv under uppropet och ställ krav på branschorganisationen Svensk Fågel!