Ge en gåva

Djurens Rätt jobbar med att förändra situationen för djuren som den ser ut idag, med visionen om en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Er företagsgåva är viktig! Djurens Rätts verksamhet baseras helt på stöd från givare och medlemmar. Tack för att ni hjälper djuren!

1Vår gåva till arbetet för djuren 
2Betalningsuppgifter  ...
3Adressuppgifter  ...