Framsida
En griskulting ligger i halmen

Bli månadsgivare!

Just nu pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Med kampanjen No Animal Left Behind sätter vi ljuset på det som behöver förbättras och ser till att beslutsfattarna lyssnar! Som månadsgivare är du med och bidra till arbetet för att förändra livet för miljontals djur i EU.

Tack vare dig kan vi tillsammans sätta press på politiker och makthavare för att EU ska anta en lagstiftning som bättre ser till djurens välfärd som bland annat förbjuder burar och pälsdjursuppfödning.

Med ditt stöd ser vi till att visionen om en värld där varje liv räknas blir verklighet för alla de djur som lider och utnyttjas i djurförsök, på pälsfarmer och i djurfabriker.

1Min månadsgåva till arbetet för djuren 
2Mina medlemsuppgifter  ...
3Min present  ...
4Jag skriver under med BankID 
5Skicka välkomstbrev till  ...